Bijtelling 2016

7 oktober 2015 Fiscale bijtelling

Wat verandert er qua bijtelling 2016?

In 2016 veranderen de regels omtrent de bijtelling, autobelastingen en BPM. De Waal heeft voor u alle wijzigingen op een rijtje gezet.

Bekijk de veranderingen per model

 

Bijtelling 2016: Van vijf naar vier categorieën

Vanaf 2016 zal het aantal bijtellingscategorieën wijzigen van vijf naar vier. Daarnaast veranderen er een aantal bijtellingspercentages en worden de CO2-grenswaarden aangescherpt:

bijtelling 2015 bijtelling 2016
Bijtellingspercentage CO2-uitstoot Bijtellingspercentage CO2-uitstoot
4% 0 g/km  4%  0 g/km
7% 1 t/m 50 g/km  15%  1 t/m 50 g/km
14% 51 t/m 82 g/km  21%  51 t/m 106 g/km
20% 83 t/m 110 g/km  25%  107 > g/km
25% 111 > g/km

 

Het bijtellingspercentage is maximaal zestig maanden geldig vanaf het moment van de eerste ingebruikname. Dit betekent dat alle auto’s die vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn/worden genomen tot vijf jaar na de eerste ingebruikname onder de huidige bijtellingsregels van 2015 vallen. U profiteert dus in 2016 van gunstige bijtellingspercentages van 2015. Dit is overdraagbaar naar een eventuele nieuwe eigenaar en/of berijder. De bijtellingsregeling wordt de komende jaren vereenvoudigd. De 4%-bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s blijft bestaan (tot catalogusprijs van 50.000 euro). Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km CO2-uitstoot loopt de bijtelling op van 15% in 2016, via 17% in 2017 en 19% in 2018 naar het standaardtarief van 22% vanaf 2019.

Autobelastingen
Ook de motorrijtuigenbelasting (MRB) kent veranderingen ten opzichte van 2015. Binnen de huidige MRB-regeling geldt voor volledig elektrische auto’s en semi-elektrische auto’s met een uitstoot van max. 50 g/km volledige vrijstelling. Grote veranderingen vinden pas plaats vanaf 2017. Het tarief van MRB daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%. In 2016 gelden de volgende regelingen op het gebied van motorrijtuigenbelasting:

  • Volledig elektrische auto’s (0 g/km CO2-uitstoot) geldt een algehele vrijstelling;
  • Voor de semi-elektrische auto’s (1 t/m 50 g/km CO2-uitstoot) geldt een halve vrijstelling + de bestaande 125 kilogram gewichtscorrectie (deze correctie wordt gehandhaafd vanwege het accupakket).

BPM
Sinds 2015 kent de BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen)-stelsel vijf schijven die CO2-grenswaarden aangeven. Er is per schijf een bepaald tarief van toepassing. In 2016 worden de CO2-grenswaarden ten opzichte van 2015 aangescherpt en de tarieven van schijf 3, 4 en 5 (107-155 g/km, 156-174 g/km en 175 > g/km) worden verhoogd (zie tabel hieronder):

CO2-grenswaarden (benzine & diesel) Tarief per gram CO2 (benzine & diesel)
2015 2016 2015 2016
Schijf 1 1-82 1-79 Schijf 1 €6 €6
Schijf 2 83-110 80-106 Schijf 2 €69 €69
Schijf 3 111-160 80-106 Schijf 3 €112 €123
Schijf 4 161-180 156-174 Schijf 4 €217 €238
Schijf 5 181> 175> Schijf 5 €434 €476

 

De auto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km (volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s) hebben een BPM-vrijstelling, tot 2018. Voor alle overige auto’s, met een CO2-uitstoot > 1, geldt het starttarief van € 175,-. Daarnaast wordt de CO2-grens die voor de variabele dieseltoeslag staat, aangescherpt naar > 67 g/km (was > 70 g/km). De (variabele) dieseltoeslag gekoppeld aan de CO2-uitstoot per gram (boven de CO2-grens van 67 g/km) blijft, net zoals in 2015, € 86,–.

De BPM wordt tot en met 2020 met 12% afgebouwd.  De tariefschijven worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van dalingen van CO2- uitstoot door technische vooruitgang van de auto’s.

Terug naar nieuwsoverzicht