Gerealiseerd: 1.800 maatregelen om productie Volkswagen milieuvriendelijker te maken

12 juni 2014

Volkswagen neemt tot 2018 niet minder dan 3.400 maatregelen om minder milieubelastend te produceren. Het doel is om zo in 2018 jaarlijks 25% minder water, oplosmiddelen en energie te gebruiken, 25% minder CO2 uit te stoten en 25% minder afval te produceren dan in 2010. Van die 3.400 geplande maatregelen zijn er al ruim 1.800 omgezet in concrete acties. Daarmee is de wereldwijde productie van Volkswagen op de genoemde onderwerpen gemiddeld 17,1% milieuvriendelijker geworden.

In 2010 startte Volkswagen zijn milieuprogramma: Think Blue. Factory. Het doel daarvan was en is om uiterlijk in 2018 25% milieuvriendelijker te produceren. De ‘25%-regel’ geldt voor alles wat daarmee te maken heeft. Zo dient het gebruik van energie, water, grondstoffen en oplosmiddelen met 25% te worden teruggebracht. Ook de CO2-uitstoot moet met een kwart omlaag.

Slimme én haalbare plannen van binnenuit
De Volkswagen-medewerkers vormen een belangrijke drijver achter Think Blue. Factory. Nog elke dag leveren zij hun ideeën aan via een ideeënbus. Sinds de start van het programma zijn 3.400 ideeën geselecteerd voor invoering. Inmiddels zijn 1.800 ervan al daadwerkelijk uitgevoerd. Elke fabriek heeft bovendien Think Blue-ambassadeurs. Zij fungeren voor medewerkers als aanspreekpunt voor alle milieu-gerelateerde zaken. De ambassadeurs van de verschillende fabriek zorgen ook voor een uitwisseling van goede ideeën tussen fabrieken.

De resultaten
Het Think Blue. Factory-programma loopt bij 27 Volkswagen-fabrieken wereldwijd. Een concreet voorbeeld van een maatregel: door nieuwe methodes is de afvalstroom tussen 2012 en 2013 met maar liefst 10.000 ton verminderd. De focus van Think Blue. Factory ligt dit jaar op watergebruik.

Terug naar nieuwsoverzicht