Audi Mission:Zero

27 november 2020

Audi Mission:Zero – op weg naar een CO2-neutrale productie

Audi zet zich maximaal in om een serieuze bijdrage te leveren aan de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs. De onderneming wil in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die gebruikt wordt bij het ontwikkelen, bouwen en transporteren van auto’s dan uit hernieuwbare groene bronnen afkomstig is. Over vijf jaar zullen alle productielocaties al zover zijn. Dat Audi haast maakt, blijkt uit de stappen die al gezet zijn: in Brussel (België) en Győr (Hongarije) zijn Audi’s fabrieken al helemaal klaar voor die schone toekomst.

Wie de totale milieu-impact van een auto wil meten, moet niet alleen kijken naar de uitstoot ervan tijdens het gebruik, maar ook naar de emissies die vrijkomen bij de productie en het transport van de auto’s. Bij auto’s met een verbrandingsmotor wordt de meeste uitstoot gerealiseerd tijdens het gebruik ervan. Bij elektrisch aangedreven auto’s is het vooral zaak om emissies tijdens de productie en in de toeleveranciersketen te minimaliseren. De volledig elektrische Audi e-tron wordt in Brussel gebouwd, waar sinds 2018 al ‘schoon’ geproduceerd wordt. 107.000 vierkante meter aan zonnepanelen, warmte uit biogas en compensatie voor onvermijdbare emissies leveren onder de streep een uitstoot van 0 gram CO2 per geproduceerde Audi e-tron op.

In Hongarije ligt Europa’s grootste zonnedak op de fabriek van Audi. Györ levert 9,5 Gigawattuur per jaar aan zonnestroom dankzij het equivalent van 22 voetbalvelden aan zonnepanelen. Daarnaast wordt er al sinds 2012 gebruik gemaakt van aardwarmte, waarbij 70% van alle verwarming die nodig is voor deze locatie afkomstig is uit de grond. De rest wordt via biogas gerealiseerd. “We werken onafgebroken aan het verbeteren van de ecologische voetafdruk van onze locaties, om in 2025 geheel CO2-neutraal te kunnen zijn,” zegt Rüdiger Recknagel, Chief Environmental Officer voor de Audi Groep. “We zijn druk aan de slag in de overige productielocaties in Duitsland (Ingolstadt en Neckarsulm) en Mexico (San José Chiapa). Daar hebben we tussen de 70 en 75 procent CO2-reductie gerealiseerd.”

Vermindering van uitstoot in productie

De komende jaren verwacht Audi meer auto’s te verkopen die gedeeltelijk of geheel elektrisch aangedreven zijn. De productie van batterijen zorgt voor CO2-emissies die Audi graag wil reduceren. Materialen volledig hergebruiken, nieuwe materialen produceren uit afvalproducten en het inzetten van groene energie zijn belangrijke strategieën om de uitstoot te verminderen. Gemiddeld kan zo 1.200 kilo CO2 per auto vermeden worden.

In 2019 werd 150.000.000 kg CO2 voorkomen door het hergebruik van aluminium. Audi is als specialist in het gebruik van aluminium voor de productie van auto’s ook een voorloper als het gaat om hergebruik. In Duitsland wordt de ‘Aluminium Closed Loop’ al enige tijd gebruikt, Hongarije volgt in 2021. De Audi’s A3, A4, A5, A6, A7, A8 en e-tron maken allemaal gebruik van gerecycled aluminium. In samenwerking met het Karlsruhe Institute for Technology wordt gewerkt aan een nieuwe methode om kunststof te recyclen. Verschillende soorten kunststof afkomstig uit auto’s worden omgezet naar pyrolyse-olie, dat weer ingezet kan worden om nieuwe kunststoffen te maken voor gebruik in auto’s. De doorbraak is vooral opvallend omdat kunststof voor gebruik in auto’s aan strenge eisen moet voldoen op het gebied van hittebestendigheid, veiligheid en andere kwaliteitskenmerken.

Milieuvriendelijk transport van auto’s met vrachtauto’s op gas en treinen met minimale uitstoot

Naast de productie van de auto’s is ook het transport van de fabriek naar de dealer een bron van uitstoot. Sinds 2012 gebruikt Audi de ‘Green Train’ om auto’s van de fabrieken in Duitsland naar de Noordzeehaven in Emden te transporteren. DB Cargo levert daarbij grotendeels klimaatneutraal transport, waardoor 13.000.000 kg CO2 per jaar voorkomen wordt. In Hongarije geschiedt alle transport over het spoor klimaatneutraal en in België wordt de uitstoot van het treintransport gecompenseerd met de investering in projecten die CO2-uitstoot reduceren.

Niet overal is transport per trein mogelijk. Ook daarvoor is Audi op zoek gegaan naar alternatieven. LNG-trucks vervangen op een aantal plaatsen de dieselvrachtwagens. Vloeibaar aardgas is een milieuvriendelijk alternatief voor diesel dat uit plantaardige bronnen gewonnen kan worden en tot 90% uitstootvermindering kan leiden.