ŠKODA onderdelenfabriek klimaatneutraal

7 oktober 2021

Onderdelenfabriek van ŠKODA in Vrchlabí sinds eind 2020 CO2-neutraal

De onderdelenfabriek in Vrchlabí is sinds eind 2020 wereldwijd de eerste CO2-neutrale productielocatie van ŠKODA. Om die CO2-neutrale status te realiseren, heeft de autofabrikant zijn energiegebruik systematisch teruggedrongen en is de onderneming overgeschakeld op hernieuwbare energie. Als gevolg van die strategie heeft ŠKODA de jaarlijkse CO2-uitstoot van de fabriek teruggedrongen van voorheen 45.000 ton tot nu 3.000 ton. De overgebleven emissies worden gebalanceerd door compensatiemaatregelen en CO2-certificaten. In de fabriek in Vrchlabí wordt sinds 2012 de 7-traps DSG-transmissie DQ 200 geproduceerd. Dagelijks verlaten 2.300 exemplaren de productielijn. In 2019 werd de 3 miljoenste DQ 200 versnellingsbak gebouwd.

“Als autofabrikant dragen we een speciale verantwoordelijkheid voor milieu- en klimaatbescherming. In lijn daarmee hebben we CO2-neutraliteit weten te realiseren op onze hightech productielocatie in Vrchlabí en laten we zien welke koers we hebben uitgestippeld op het gebied van ecologische duurzaamheid en energie-efficiëntie,” verklaart Miroslav Kroupa, hoofd Brand Management van ŠKODA AUTO.

Klimaatbeschermingsprojecten

Eind 2020 werd de transmissiefabriek in Vrchlabí de eerste CO2-neutrale productiefaciliteit van ŠKODA wereldwijd, en Mladá Boleslav en Kvasiny gaan dat voorbeeld spoedig volgen. Afgelopen jaar was 41.500 MWh van de in totaal vereiste 47.000 MWh in Vrchlabí afkomstig van hernieuwbare bronnen. Als gevolg daarvan daalde de uitstoot van CO2 van 45.000 ton tot 3.000 ton per jaar. De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd via de aankoop van CO2-certificaten. Daarmee ondersteunt ŠKODA AUTO klimaatbeschermingsprojecten, waaronder de productie van hernieuwbare energie in India en regenwoudbescherming.

ŠKODA onderdelenfabriek klimaatneutraal

In de fabriek in Vrchlabí zorgde een efficiënt energiemanagement afgelopen jaar alleen al voor een besparing van meer dan 2.000 MWh aan warmte en bijna 1.500 MWh aan stroom. Verder werden ongebruikte verwarmingscircuits in de productie gesloten, werd een intelligente energiezuinige omgevingstemperatuurregeling ingevoerd en werd het beheer van de luchttoevoer geoptimaliseerd. Sinds begin 2019 wordt al het afval van het productieproces in de fabriek in Vrchlabí materieel of thermisch gerecycled. Dat is sinds begin 2021 tevens het geval in alle fabrieken van ŠKODA. Dit jaar is ŠKODA AUTO tevens CO2-neutraal methaan uit biogasinstallaties in Vrchlabí gaan gebruiken in plaats van aardgas.

ŠKODA AUTO investeert tevens in klimaatbeschermingsmaatregelen op verschillende andere locaties, waaronder de ingebruikname van één van India’s grootste zonnedaksystemen in de fabriek in Pune, eind 2019. In de hoofdfabriek van ŠKODA in Mladá Boleslav wordt tevens het grootste fotovoltaïsche daksysteem in Tsjechië gerealiseerd. Bij de combineerde warmte- en stroomcentrale daar wordt 30 procent van de brandstof die nodig is voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare grondstoffen gehaald; tegen het einde van het decennium zullen enkel nog CO2-neutrale biomassa en biogas worden gebruikt. ŠKODA AUTO is ook van plan om de emissies van koelsystemen en bedrijfswagens tegen 2030 verder te verminderen.

Focus op e-mobility

Verder streeft ŠKODA AUTO ernaar om de uitstoot van zijn wagenpark tegen 2030 met meer dan 50 procent te verminderen in vergelijking met 2020. Daarnaast wil de onderneming het aandeel volledig elektrische modellen in Europa afhankelijk van de marktontwikkelingen verhogen tot tussen de 50 en 70 procent. Tot 2030 zal de autofabrikant nog minstens drie volledig elektrische modellen aan zijn productportfolio toevoegen.

Tot slot zet ŠKODA AUTO zich ook in voor herbebossing. Sinds 2007 plant de onderneming een boom voor elke auto die in Tsjechië wordt verkocht. Tegen het einde van dit jaar resulteert dat in meer dan een miljoen geplante bomen. Op het terrein van de drie Tsjechische fabrieken dragen ruim 1.400 bomen en meer dan 27.000 m2 aan heggen en struiken bij aan de bescherming van het klimaat en bieden ze een leefgebied voor insecten en andere dieren.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.