Volkswagen ID. Buzz Cargo emissievrij_mobiel

29 maart 2024

Ontheffing en vrijstelling voor zero emissiezones

Vanaf 2025 gaan meer steden en gemeenten zogenaamde ZE zones instellen voor bedrijfsauto's. Dat betekent dat bedrijfsauto's die wel 'emissie' uitstoten niet in deze zones mogen komen. In sommige gevallen worden er echter uitzonderingen gemaakt. Hier lees je wanneer je kunt gebruikmaken van vrijstellingen en ontheffingen in ZE zones. 

Ontheffingen

Er komen verschillende ontheffingen aan voor de ZE zones. Vanaf 1 januari 2025 tot en met 1 januari 2030 gelden in ieder geval de onderstaande heffingen.

Dagontheffingen

Wanneer je met jouw onderneming niet vaak in zero emissiezones komt, kun je gebruik maken van dagontheffingen. Dit gaat om kalenderdagen van 00.00u tot 06.00u de volgende dag. Per kalenderjaar, per gemeente en per voertuig krijg je maximaal 12 dagontheffingen

Let er wel op dat de gemeente kan kijken naar de emissieklasse van je bestelauto. Zo kan de gemeente een ondergrens hanteren van emissieklasse 5. Zo weren ze oude en vervuilende voertuigen uit de stadskern. 

Geen alternatief zonder emissie

In bepaalde gevallen is er voor jouw bestelauto nog geen goed emissie loos alternatief. In zo'n geval kun je een ontheffing aanvragen. Het is op dit moment nog niet bekend aan welke voorwaarden jouw bedrijfswagen moet voldoen om te concluderen dat er geen goed zero-emissie alternatief is. 

Ontheffing voor particulieren

Er wordt op dit moment nog onderzocht hoe particulieren met een bedrijfsauto, die zij alleen privé gebruiken, ontheven kunnen worden. De gemeenten zijn hierover in overleg met de Rijksoverheid. Particulieren moeten hierbij aantonen dat de bestelauto niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. 

Hardheidsclausule

In bepaalde gevallen kan er maatwerk geleverd worden op het gebied van ontheffingen voor de zero emissiezones. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld ontheven worden als een investering niet proportioneel is (bijv. in geval van een aanstaand pensioen of ziekte).

Voor bijzondere voertuigen

Kermis- of circusvoertuigen, bedrijfsauto's met een zware laadkraan en verhuisauto's kunnen in aanmerking komen voor ontheffing. 

Vanwege lange levertijden

Heb je al een elektrische bedrijfswagen besteld, maar heb je te maken met lange levertijden? Wanneer jij aan de gemeente de order van deze elektrische bestelauto kunt bevestigen, kun je een ontheffing voor de ZE zones aanvragen.

ID. Buzz (20)

Waar vraag je een ontheffing aan? 

Op dit moment kun je ontheffingen aanvragen via de gemeente van de desbetreffende ZE-zones. Er wordt gewerkt aan een Centraal Loket Ontheffingen voor ZE-zones. In dit loket kun je - naar verwachting eind 2024 - voor alle gemeenten met een ZE-zones een ontheffing aanvragen.

Vrijstellingen

In bepaalde gevallen kun je gewoon de ZE zone inrijden en hoef je geen ontheffing aan te vragen. Bepaalde bestelauto’s zijn vrijgesteld aan de Zero Emissiezones:

  • Als je bestelauto een oldtimer is, heb je een vrijstelling
  • Een rolstoeltoegankelijk voertuigcode met carrosseriecode SH of bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149 is ook vrijgesteld.

Wil je meer weten over de ZE zones of elektrische bedrijfsauto’s?