Volkswagen AG accupakketten

16 maart 2021

Volkswagen AG presenteert innovatieve accupakketten

Tijdens de recente ‘Power Day’ heeft Volkswagen AG de plannen voor de ontwikkeling van accu’s en de uitbreiding van laadmogelijkheden tot 2030 geschetst. Het merk wil de complexiteit en de kosten van accu’s sterk te reduceren. Zo worden elektrische auto’s voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar gemaakt. Ook wil de Volkswagen Groep de levering van accupakketten na 2025 veiligstellen door samen met partners nog vóór het einde van dit decennium zes gigafabrieken in Europa te bouwen.

De Volkswagen Groep zet sterk in op de ontwikkeling van eigen productiefaciliteiten voor accupakketten in Europa. Tegen 2030 is het de bedoeling dat er zes enorme fabrieken in Europa operationeel zijn. Deze zijn in staat om een totale energiecapaciteit van 240 GWh per jaar te produceren. Daarmee draagt Volkswagen AG actief bij aan het realiseren van de Green Deal-doelstellingen van de Europese Unie. In 2023 start in het Zweedse Skellefteå de productie van accupakketten voor premiummodellen. De jaarlijkse capaciteit van deze fabriek bedraagt 40 GWh. De fabriek die nu al in gebruik is in het Duitse Salzgitter, gaat vanaf 2025 innovatieve accupakketten voor de volumemodellen van de Groep produceren. Salzgitter krijgt daarbij een belangrijke rol op het gebied van innovaties voor processen, ontwerpen en chemie. Ook hier bedraagt de capaciteit maximaal 40 GWh. Beide fabrieken maken gebruik van 100% groene stroom.

Elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar maken

Om elektrisch aangedreven auto’s voor een steeds groter publiek bereikbaar te maken, streeft Volkswagen AG ernaar om de kosten en de complexiteit van batterijen terug te brengen en tegelijkertijd de prestaties en de actieradius ervan te vergroten. Het nieuwe, innovatieve accupakket dat in 2023 wordt geïntroduceerd, speelt daarbij een sleutelrol. Dit pakket wordt door Volkswagen AG zelf geproduceerd en zal naar verwachting in 80% van alle elektrisch aangedreven modellen van de Volkswagen Groep worden gebruikt. In het basissegment drukt de nieuwe technologie de prijzen voor accu’s met wel 50% en in het volumesegment met 30%. Gemiddeld komen de prijzen van accupakketten dankzij de nieuwe technologie onder de 100 euro per kWh te liggen.

Strategische samenwerkingen

Een ander belangrijk doel van de door Volkswagen AG gepresenteerde plannen is het bieden van leveringszekerheid van accupakketten. Dat gebeurt door de productie van accupakketten in eigen hand te nemen en door samen met partners de rest van de waardeketen zelf af te dekken (tot en met recycling). Naast voordelen op het gebied van accucapaciteit en laadmogelijkheden leidt dit ook tot kostenvoordelen. Bovendien is dit de ideale oplossing op weg naar de volgende reuzensprong in accutechnologie: de solid state-batterij die vanaf halverwege dit decennium wordt verwacht. Voor zowel accu- als laadtechnologie zet de Volkswagen Groep in op strategische samenwerkingen.

Uitbreiding snellaadnetwerk in Europa

Het accu-offensief van Volkswagen AG gaat gepaard met een sterke uitbreiding van het snellaadnetwerk. Samen met partners wil Volkswagen AG per 2025 circa 18.000 openbare snellaadpunten in Europa operationeel hebben. Dit is een vervijfvoudiging van het huidige snellaadnetwerk. Hiermee is circa een derde van de totale in 2025 te verwachten vraag af te dekken. Volkswagen AG is al deelnemer in het IONITY-netwerk. Daarnaast wil het samen met BP zo’n 8.000 nieuwe (150 kW) snellaadpunten in Europa realiseren. In Spanje werkt Volkswagen AG samen met Iberdrola voor de uitbreiding van het netwerk en in Italië met Enel. Volkswagen AG investeert tot 2025 in totaal zo’n € 400 miljoen in dit Europese programma. Ook in de VS en China focust Volkswagen AG op de verdere uitbreiding van het laadnetwerk.

Elektrische auto onderdeel van het elektriciteitsnet

De Volkswagen Groep wil elektrische auto’s ook onderdeel maken van het publieke elektriciteitsnet. Zo is het mogelijk om elektriciteit die thuis uit zonne-energie wordt opgewekt, op te slaan in de accu van de auto’s. Die energie kan naar het huis worden gestuurd op momenten dat daar behoefte aan is. Zo worden klanten minder afhankelijk van het bestaande elektriciteitsnet én kunnen ze geld besparen en de CO2-uitstoot beperken. Vanaf 2022 ondersteunen elektrisch aangedreven MEB-modellen van Volkswagen AG dit slimme systeem. Deze technologie kan op korte termijn ook op grotere schaal worden gebruikt, bijvoorbeeld in appartementencomplexen of kantoren.

Klik hier om de Power Day-livestream terug te kijken.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.